TOM

TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE

Udžbenik je namijenjen učenicima prve godine strukovnih škola za strojarska zanimanja. Jezično i grafički je prilagođen uzrastu učenika, a rađen je prema okvirnom programu za predmet "Tehnologija obrade i montaže". Cilj udžbenika je upoznati učenike s postupcima obrade i montaže kako bi oni mogli prepoznati te postupke, odabrati postupke obrade i montaže u svome radu i pripremiti ih za stjecanje novih znanja iz struke. Cilj udžbenika se ostvaruje logičkim slijedom pojedinih postupaka, primjerenim rječnikom, kratkim rečenicama i odabranim fotografijama i shemama. Za lakše vođenje nastave i približavanje znanja učenicima, za nastavnike je izrađen CD koji prati udžbenik, a koji obiluje velikim slikama, animacijama i filmovima iz područja obrade i montaže.

Udžbenik se sastoji iz osam poglavlja:

1. Mjerenje

2. Lijevanje

3. Obrada plastičnom deformacijom

4. Obrada rezanjem

5. Obrada brušenjem

6. Obrada erozijom

7. Toplinske obrade

8. Spajanje i montaža


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog udžbenika u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/77, Urbroj: 332-04-01/02-24-04 od 8. siječnja 2024.


SADRŽAJ

Uvod 7

Osnove strojeva 7

Vrste obrade metala i vrste spojeva 9

1. Mjerenje 10

1.1. Pomično mjerilo 10

1.1.1. Pomično mjerilo preciznosti 0.1 mm (1/10) 10

1.1.2. Pomično mjerilo preciznosti 0.05 mm (1/20) 11

1.1.3. Pomično mjerilo preciznosti 0.02 mm (1/50) 12

1.1.4. Posebna pomična mjerila 12

1.1.5. Tehnika mjerenja pomičnim mjerilom 13

1.2. Mikrometri 14

1.2.1. Mikrometar za vanjska mjerenja točnosti 0.01 mm (1/100) 14

1.3. Komparatori 16

1.4. Kutomjeri 18

1.5. Kalibri 19

1.6. Etaloni 19

1.7. Šablone 20

2. Lijevanje 21

2.1. Lijevanje u pješčane kalupe 21

2.1.1. Modeli 21

2.1.2. Pijesak 21

2.1.3. Izrada kalupa 22

2.1.4. Taljenje metala 24

2.1.5. Lijevanje 24

2.1.6. Čišćenje odljevaka 25

2.2. Lijevanje u čelične kalupe 26

2.2.1. Tlačno lijevanje 26

2.2.2. Centrifugalno lijevanje 27

2.2.3. Kombinirano lijevanje 27

2.2.4. Kontinuirano lijevanje 27

3. Obrada metala plastičnom deformacijom 28

3.1. Osnovni pojmovi i definicije 28

3.2. Kovanje 30

3.2.1. Ručno kovanje 30

3.2.2. Strojno kovanje i prešanje 32

3.3. Provlačenje 33

3.4. Istiskivanje (isprešavanje, ekstruzija) 34

3.5. Valjanje 35

3.6. Duboko vučenje 37

3.7. Savijanje 39

3.8. Štancanje 41

4.Obrada metala rezanjem 42

4.1.Osnove obrade metala rezanjem 42

4.1.1. Osnovna geometrija oštrice alata 42

4.1.2. Osnovni čimbenici režima obrade 43

4.1.3. Teorijske osnove skidanja strugotine 45

4.2. Ručna obrada metala 46

4.2.1. Ocrtavanje i obilježavanje 46

4.2.2. Učvršćivanje i držanje predmeta za vrijeme obrade 48

4.2.3. Sječenje 50

4.2.4. Piljenje 51

4.2.5. Turpijanje 54

4.2.6. Razvrtanje 58

4.2.7. Narezivanje navoja 59

4.2.8. Grecanje 60

4.2.9. Probijanje 63

4.2.10. Ručno i strojno rezanje lima 64

4.3. Strojna obrada metala 66

4.3.1. Tokarenje 66

4.3.2 Glodanje 71

4.3.3. Bušenje 74

4.3.4. Blanjanje 77

4.3.5. Grebanje 80

5. Obrada metala brusnim sredstvima 82

5.1. Obrada metala brušenjem 82

5.1.1. Ravno brušenje 82

5.1.2. Kružno brušenje 83

5.1.3. Profilno brušenje 84

5.1.4. Alati za brušenje 85

5.1.5. Brusilice 85

5.2. Honanje 87

5.3. Lepanje 88

5.4. Superfiniš 89

5.5. Mehaničko poliranje 91

5.6. Obrada pomoću ultrazvuka 93

5.7. Rezanje brusnom tekućinom 94

6. Obrade metala erozijom 96

6.1. Elektroerozija 96

6.2. Eliziranje 98

7. Toplinske obrade 100

7.1. Osnovni pojmovi i definicije 100

7.2. Toplinske obrade čelika 100

7.2.1 Promjena strukture čelika djelovanjem topline 100

7.2.2. Podjela toplinskih obrada 103

7.2.3. Toplinske obrade s promjenom strukture 104

7.2.4. Toplinske obrade s promjenom kemijskog sastava 109

7.3. Toplinske obrade obojenih metala 111

7.3.1. Osnovni pojmovi 111

7.3.2. Očvrsnuće legura na bazi aluminija 112

7.3.3. Očvrsnuće legura na bazi bakra 112

8. Spajanje i montaža 113

8.1. Spajanje rastavljivim vezama 113

8.1.1. Spajanje vijcima 113

8.1.2. Spajanje klinovima 117

8.1.3. Spajanje zaticima 118

8.1.4. Spajanje spojkama 119

8.2. Spajanje pomičnim vezama 122

8.2.1. Spajanje profiliranim vratilima 122

8.2.2. Spajanje svornjacima 122

8.3. Spajanje elastičnim vezama 123

8.4. Spajanje nerastavljivim vezama 124

8.4.1. Zavarivanje 124

8.4.2. Lemljenje 144

8.4.3. Lijepljenje 146

8.4.4. Zakivanje 147

8.4.5. Spajanje steznim spojevima 149

8.4.6. Spajanje previjanjem ili porubljivanjem 151

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU