Tehničko crtanje

TEHNIČKO CRTANJE KROZ ANIMACIJE

ZA NASTAVU I SAMOSTALNO UČENJE


CD Tehničko crtanje kroz animacije popraćen je malim udžbenikom koji služi za vođenja nastave i ima funkciju zbirke zadataka.

CD  zamjenjuje rad nastavnika na ploči, pa nastavnik ima više vremena pratiti rad učenikE. Učenici vođeni udžbenikom uz pomoć CDa mogu samostalno učiti.


CD sadrži više od 50 animacija iz područja:

1. Osnovne geometrijske konstrukcije

2. Pravokutno projiciranje

3. Prostorno predočavanje tijela

4. Kotiranje

5. Presjeci


Dijelovi gradiva koje nije potrebno animirati (tehnički crteži i standardi u TC) dani su tekstualno i slikovno.


Njivice, 20.10.2011.


SADRŽAJ

Uvod u tehničko crtanje 5

1. Pribor za tehničko crtanje 5

2. Osnovna pravila u tehničkom crtanju (norme ili standardi) 5

2.1. Širine crta 6

2.2. Vrste crta 6

2.3. Tehničko pismo 7

2.4. Elementi kote 9

2.5. Formati papira 9

2.6. Mjerilo crtanja 9

2.7. Zaglavlje crteža (sastavnica) 9

3. Osnovne geometrijske konstrukcije 10

3.1. Crtanje okomitih crta 10

3.2. Crtanje paralelnih crta 10

3.3. Crtanje simetrale dužine 10

3.4. Crtanje simetrale kuta 10

3.5. Dijeljenje dužine 10

3.6. Konstrukcija trokuta ako su zadane stranice 11

3.7 Konstrukcija kružnice opisane oko trokuta 11

3.8. Konstrukcija kružnice upisane u trokut 11

3.9 Konstrukcija kvadrata 11

3.10. Konstrukcija peterokuta upisanog u kružnicu 11

3.11. Konstrukcija šesterokuta upisanog u kružnicu 11

3.12. Konstrukcija kružnog prijelaza iz pravca u pravac 11

3.13. Konstrukcija kružnog prijelaza iz luka u pravac 11

3.14. Konstrukcija kružnog prijelaza iz luka u luk 12

Projiciranje 13

1. Pravokutno projiciranje 13

1.1. Ravnine projiciranja 13

1.2. Položaj točke u prostoru i kotirana projekcija 13

1.3. Projiciranje točke 14

1.4. Projiciranje dužine 14

1.5. Projiciranje lika 14

1.6. Projiciranje tijela 14

1.7 Projiciranje tijela i kotiranje 15

2. Prostorno predočavanje tijela 16

2.1. Izometrija 16

Presjeci 18

1. Pravila za crtanje presjeka 18

2. Vrste presjeka 18

Tehnički crteži 19

1. Vrste tehničkih crteža 19

2. Sastavni, sklopni ili montažni tehnički crtež 19

3. Radionički tehnički crtež 19

3.1. Znakovi na tehničkom crtežu 21

4. Shematski tehnički crtež 26

5. Eksplozijski crtež 27

Oplošja tijela 28

1. Crtanje oplošja jednostavnih geometrijskih tijela 28

1.1. Oplošje kvadra 28

1.2. Oplošje valjka 28

1.3. Oplošje stošca 28

1.4. Oplošje piramide 28

2. Crtanje oplošja kosih geometrijskih tijela 28

2.1. Oplošje kosog valjka 29

2.2. Oplošje kose piramide 29

2.3. Oplošje krnjeg kosog stošca 29

3. Crtanje oplošja tijela iz prakse 29

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU