AutoCad

CAD I PRIJEKT

Projekt i CAD je "mala škola" AutoCADa koja ima za cilj uvesti čitaoce u tehniku crtanja u AutoCADu. Udžbenik počiva na izvornom pristupu AutoCADu. Započinje pripremom AutoCADa i izradom predloška, a tek potom se uče osnovne naredbe i rade vježbe koje završavaju izradom složenih crteža na razini strukovnih škola. 


Udžbenik je podjeljen na četiri dijela:

I. Konstruiranje

II. Izradba troškovnika

III. Određivanje vremena izrade

IV. Tvorba cijene proizvodaSADRŽAJ

I. KONSTRUIRANJE (crtanje tehničkih crteža)


1. Osnovne smjernice za crtanje AutoCAD-om


2. Priprema AutoCAD-a za crtanje

2.1 Izradba predloška


3. Osnovne naredbe za crtanje


4. Izradba tehničkoga crteža za opće strojarstvo

4.1 Izradba radioničkog crteža okomitom (ortogonalnom) projekcijom

4.2 Ispis crteža

4.3 Izradba izometrijske projekcije

4.4 Crtanje u trima dimenzijama (3D)


5. Izradba građevinskog tlocrta

5.1 Izradba predloška

5.2 Blokovi

5.3 Izradba tlocrta stana


6. Izradba crteža vodova (instalacija) cjevovoda

6.1 Izradba predloška

6.2 Blokovi

6.3 Izradba presjeka kuće

6.4 Izradba crteža vodova (instalacija) tople i hladne vode


7. Izradba bravarskog nacrta


II. IZRADBA TROŠKOVNIKA


III. ODREĐIVANJE VREMENA IZRADE


IV. TVORBA (FORMIRANJE) CIJENE PROIZVODAV. PRILOZI: Instaliranje i prilagodbe različitih inačica programa AutoCAD


Prilog 1: Instaliranje i prilagodba programa AutoCAD LT release 2.0


Prilog 2: Instaliranje i prilagodba programa AutoCAD LT 2002


Prilog 3: Instaliranje i prilagodba programa AutoCAD LT 2004


Prilog 4: Instaliranje programa AutoCAD 2005


Prilog 5: Instaliranje programa AutoCAD 2006


VI. Rješenja zadataka


VII. Literatura 

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU