CD -ELEMENTI CIJEVNIH VODOVA I PROTOKA

Softver za nastavu - za drugi razred strukovnih škola

Odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih KLASA: 602-03/23-08/75, URBROJ: 332-04-01/02-24-04 od 19.siječnja 2024. odobrena je uporaba ovog udžbenika u srednjim strukovnim školam

  • Licenca za uporabu CD-a na tri godine je 60€
  • Softver GRATIS na godinu dana za naručenih 10 udžbenika
E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU