Motori SUI

CESTOVNA VOZILA 1
MOTORI S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM

Komentar izdavača uz novo izdanje:


Danas su na tržištu prisutni sve savršeniji modeli motornih vozila, a temeljna načela njihova rada uglavnom su nepromijenjena. Ipak, ova knjiga uzima u obzir najnovija dostignuća na mehanizmima, električnim uređajima i kontroli vozila kao što su npr. tehnološki noviteti u konstrukciji Ottovih i Dieselovih motora. Gradivo u udžbeniku popraćeno je brojnim ilustracijama, a i upućuje na korištenje interaktivnog multimedijskog CD-a koji znatno olakšava učenje. Zorni prikazi i animacije vezani uz gradivo učeniku omogućuju da uz svaki od 5 poglavlja knjige lakše stekne temeljno znanje o motorima s unutrašnjim izgaranjem. Dizajn i korištenje boja također čine ovu knjigu vrlo zanimljivom.


Poglavlja udžbenika:

I. TOPLINA

II. MOTOR S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM

III. GORIVA I IZGARANJE

IV. ČETVEROTAKTNI OTO MOTOR

V. ČETVEROTAKTNI DIZEL MOTORSADRŽAJ

I. TOPLINA


    1. Osnovni pojmovi i definicije

    2. Agregatna stanja

    ... 2.1 Promjene agregatnih stanja

    3. Pare i plinovi

    4. Veličine stanja

    ...4.1 Tlak

    ...4.2 Temperatura

    ...4.3 Volumen (obujam)

    5. Jednadžba stanja plina (opći plinski zakon)

    ...5.1 Boyle-Mariotteov zakon

    ...5.2 Gay-Lussacov zakon

    6. Promjene stanja idealnih plinova

    ...6.1 p - V dijagram

    ...6.2 Promjena stanja pri stalnom obujmu

    ...6.3 Promjena stanja pri stalnom tlaku

    ...6.4 Promjena stanja pri stalnoj temperaturi

    ...6.5 promjena stanja bez izmjene topline

    ...6.6 Politropska promjena stanja


II. MOTOR S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM


    1.Transformacija energije

    2. Osnovni dijelovi motora SUI

    3. Kutovi koljenastog vratila i krajnji položaji klipa

    4. Vrste motora SUI

    5. Taktovi rada četverotaktnih motora SUI

    ...5.1 Taktovi četverotaktnog Oto motora i njegov idealni p-V dijagram

    ...5.2 Taktovi četverotaktnog Dizel motora i njegov idealni p-V dijagram

    ...5.3 Princip rada dvotaktnog benzinskog motora i njegov p-V dijagram

    ...5.4 Princip rada četverotaktnog Vankel motora


III. GORIVA I IZGARANJE


    1. Osnovna svojstva goriva

    ...Toplinska vrijednost goriva

    ...Temperatura samozapaljenja

    ...Temperatura skrućivanja

    ...Toplina isparavanja

    ...Gustoća goriva

    ...Oktanski broj

    ...Cetanski broj

    ...Potrebna količina zraka za izgaranje goriva

    ...Brzina izgaranja smjese goriva i zraka i detonativno izgaranje

    2. Goriva za motore SUI

    ...Benzin

    ...Petrolej

    ...Benzen

    ...Alkohol

    ...Metan (Zemni plin, Tekući prirodni plin ili Stlačeni prirodni plin)

    ...Tekući naftni plin (TNP)

    ...Plinsko ulje ( Dizel gorivo)

    3. Ispušni plinovi

    ...3.1 Sastav ispušnih plinova

    ...3.2 Mjere za smanjenje emisije štetnih plinova

    ...3.3 Kataliza i katalizatori

    ........a) osnovni pojmovi

    ........b) Izvedbe katalizatora za motorna vozila

    ................Keramički katalizatori

    ................Metalni katalizatoriIV. ČETVEROTAKTNI OTO MOTOR


    1. Rad četverotaktnog OTO motora

    ...1.1 Prvi takt – USIS

    ...1.2 Drugi takt – KOMPRESIJA

    ...1.3 Treći takt – EKSPANZIJA

    ........Snaga motora

    ........Moment motora

    ........Dijagrami motora

    ...1.4 Četvrti takt – ISPUH

    2. Indikatorski dijagrami četverotaktnog OTO motora

    ...2.1 p–V dijagram četverotaktnog OTO motora

    ...2.2 p-r dijagram četverotaktnog OTO motora (razvijeni indikatorski dijagram)

    3. Piprema gorive smjese kod OTO motora

    ...3.1 Usisavanje goriva u struju zraka

    ......3.1.1 Uređaj za stalnu visinu goriva

    ......3.1.2 Uređaj za normalan rad motora

    ......3.1.3 Uređaj za rad motora u praznom hodu

    ......3.1.4 Uređaj za prijelaz s praznog hoda na normalan rad motora

    ......3.1.5 Uređaj za puno opterećenje motora

    ......3.1.6 Uređaj za naglo ubrzanje

    ......3.1.7 Uređaj za pokretanje hladnog motora

    ...3.2. Ubrizgavanje goriva u struju zraka

    ......3.2.1 Centralno ubrizgavanje goriva u struju zraka

    ......3.2.1.1 Mono – Jetronic

    ......3.2.2 Pojedinačno ubrizgavanje goriva u struju zraka

    ..................A) K – Jetronic

    ............................Osnovni dijelovi

    ............................Spremnik goriva

    ............................Visokotlačna pumpa

    ............................Hidraulični akumulator tlaka

    ............................Filtar goriva

    ............................Mjerilo količine zraka i hidraulični razvodnik

    ............................Razvodni klip i diferencijalni ventili

    ............................Regulator tlaka goriva

    ............................Termo regulator upravljačkog tlaka

    ............................Brizgaljka

    ............................Zasun dodatnog zraka

    ............................Ventil za pokretanje hladnog motora

    ............................Termo prekidač ubrizgavanja dodatnog goriva

    ............................Režimi rada motora

    ............................Normalan rad motora

    ............................Prazan hod motora

    ............................Prijelaz s praznog hoda na normalan rad motora i puno opterećenje motora

    ............................Pokretanje hladnog motora

    ............................Lambda sonda

    ............................Termo regulator s podtlačnim priključkom

    ............................Prekidač na zaklopci

    ..................B) KE – Jetronic

    ...........................Regulator sustavnog i upravljačkog tlaka

    ...........................Hidraulični razvodnik

    ...........................Elektromagnetni ventil

    ...........................Potenciometar na ploči mjerila količine zraka

    ...........................Upravljačka jedinica

    ...........................Dodavanje zraka u mlaz goriva

    ...................C) L – Jetronic

    ...........................Mjerilo količine zraka

    ...........................Regulator tlaka

    ...........................Električna brizgaljka

    ...........................Režimi rada motora

    ...........................Pokretanje hladnog motora i zagrijavanje motora

    ...........................Prazan hod motora

    ...........................Prijelaz s praznog hoda na djelomično opterećenje

    ...........................Normalan rad motora

    ...........................Puno opterećenje motora

    ...........................Naglo ubrzanje

    ...........................Druge izvedbe L-Jetronica

    ...3.3 Neposredno ubrizgavanje goriva u cilindar motora

    ...3.4 Pogon motora stlačenim prirodnim plinom (SPP-metanom) i ukapljenim naftnim plinom (UNP)

    4. Paljenje smjese kod OTO motora

    ...4.1 Kontaktno platinsko paljenje

    ......4.1.1 Akumulator

    ......4.1.2 Indukcijski svitak (bobina)

    ......4.1.3 Prekidač primarnog strujnog kruga (platine)

    ......4.1.4 Kondenzator

    ......4.1.5 Razvodnik paljenja

    ......4.1.6 Svjećice

    ......4.1.7 Podešavanje točke paljenja

    ...............a) Ručno podešavanje paljenja

    ..........................Podešavanje paljenja pomoću stroboskopske svjetiljke

    ..........................Podešavanje paljenja pomoću probne lampice

    ..........................Podešavanje paljenja pomoću iskre visokonaponskog kabla

    ...............b) Automatsko podešavanje paljenja

    ..........................Centrifugalni regulator paljenja

    ..........................Pneumatski regulator paljenja

    ...4.2 Kontaktno tranzistorsko paljenje

    ...4.3 Bezkontaktno tranzistorsko paljenje

    ......4.3.1 Indukcijski uređaj za iniciranje paljenja

    ......4.3.2 Hallov uređaj za iniciranje paljenja

    ...4.4 Elektroničko paljenje s mehaničkim razvođenjem visokog napona

    ......4.4.1 Indukcijsko mjerilo broja okretaja i osjetilo položaja radilice na radilici motora

    ......4.4.2 Uređaj za iniciranje paljenja na bregastom vratilu

    ......4.4.3 Uređaji za iniciranje paljenja s dvojnom funkcijom

    ......4.4.4 Optičko mjerilo broja okretaja i osjetilo položaja radilice

    ......4.4.5 Pokazatelji opterećenja motora

    ......4.4.6 Senzor udaraca (detonacija) u motoru

    ...4.5 Potpuno elektroničko paljenje

    ......4.5.1 DIS bobina s dvije istovremene iskre

    ......4.5.2 Pojedinačne bobine za svaki cilindar

    ......4.5.3 DIS bobina s odvojenim iskrama

    ...4.6 Ostali načini paljenja

    ......4.6.1 Magnetno paljenje

    ......4.6.2 Potpuno elektroničko paljenje s dvije svjećice po cilindru

    ......4.6.3 Visokonaponsko kondenzatorsko paljenje

    ......4.6.4 Potpuno elektroničko pojedinačno visokonaponsko kondenzatorsko paljenje

    ......4.6.5 Uređaj za paljenje izmjeničnom strujom

    ......4.6.6 Sustavi paljenja u razvoju

    ...4.7 Kombinirani elektronički sustavi za paljenje i ubrizgavanje goriva (Motronic)


V. ČETVEROTAKTNI DIZEL MOTOR


    1.Rad četverotaktnog DIZEL motora

    ......Prvi takt – USIS

    ......Drugi takt - KOMPRESIJA

    ......Treći takt – EKSPANZIJA

    ......Četvrti takt – ISPUH

    2. Miješanje goriva i zraka kod dizel motora

    ...2.1 Dizel motori s izravnim ubrizgavanjem

    ...2.2 Dizel motori s pretkomorom u glavi motora

    ...2.3 Dizel motori s vrtložnom pretkomorom u glavi motora

    ...2.4 Dizel motri s izravnim ubrizgavanjem i vrtložnom komorom u klipu motora

    3. Priprema gorive smjese

    ...3.1 Tlak ubrizgavanja

    ...3.2 Smjer ubrizgavanja

    ...3.3 Količina usisanog zraka

    ...3.4 Cetanska vrijednost goriva

    ...3.5 Početak tlačenja i početak ubrizgavanja

    ...3.6 Ubrizgavanje i kašnjenje samozapaljenja

    ...3.7 Trajanje ubrizgavanja

    4. Sustavi ubrizgavanja kod dizel motora

    ...4.1 Mehanički sustavi

    ...4.2 Visokotlačne pumpe

    ......4.2.1 Visokotlačna klipna redna pumpa

    ......................Osnovni dijelovi

    ......................Princip rada

    ......................Centrifugalni regulator

    ......................Pneumatski regulator

    ......................Gašenje motora

    ......................Regulatori kuta ubrizgavanja

    ......................Ručni regulator kuta ubrizgavanja

    ......................Centrifugalni regulator kuta ubrizgavanja

    ......4.2.2 Visokotlačna radijalna razvodna pumpa

    ......4.2.3 Visokotlačna aksijalna razvodna pumpa

    ...4.3 Mehanički sustavi s elektroničkim upravljanjem (EDC/DDE)

    ......4.3.1 Elektronička kontrola ubrizgavanja kod visokotlačne klipne redne pumpe

    ......4.3.2 Elektronička kontrola ubrizgavanja kod visokotlačne radijalne razvodne pumpe

    ......4.3.3 Elektronička kontrola ubrizgavanja kod visokotlačne aksijalne razvodne pumpe

    ...4.4 Potpuno elektronički upravljana pumpa visokog tlaka (EPIC)

    ...4.5 Potpuno elektronički sustavi ubrizgavanja s pojedinačnim pumpama

    ......4.5.1 Sustav pumpa-brizgaljka (PDE)

    ......4.5.2 Sustav ubrizgavanja s pumpom u vodu (PLD)

    ...4.6 Potpuno elektronički sustav s razvodnom cijevi (Common rail sustav)

    5. Pokretanje automobilskih dizel motora

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU