Cestovna vozila 2

CESTOVNA VOZILA 2
ODRŽAVANJE CESTOVNIH VOZILA 1

Udžbenik obrađuje:

- organizaciju, metode i poslove u održavanju cestovnih vozila,

- građu, održavanje i popravak nadgrađa osobnih vozila i

- građu, održavanje i popravak dijelova motora osobnih vozila 


Udžbenik karakterizira veliki broj fotografija i ilustracija kojima se ostvaruje visok stupanj zornosti nastave, a pojedina objašnjenja i vježbe pisane su stilom ilustriranog stripa. Fotografije i ilustracije znatno pobuđuju interes čitatelja pa se stječe dojam da se radi o štivu opće tehničke kulture.


Sadržaj udžbenika prekriva okvirni program rada predmeta "Tehnologija održavanja vozila" u drugoj godini obrazovanja za zanimanje "automehaničar".


Količina odabranog gradiva prikladna je fondu od 35 sati za zanimanje koliko je predviđeno nastavnim planom i programom.


Za zanimanje "Vozač motornih vozila" i zanimanje "Tehničar za cestovna vozila" cjeline koje obrađuje udžbenik logički prethode drugim sadržajima koji će se obrađivati u trećoj i četvrtoj godini obrazovanja.


SADRŽAJ

I. Uvod u održavanje automobila ...........................................................9 

1. Uvodne napomene ............................................................................................9 

2. Organizacija službe održavanja automobila ................................................10 

3. Metode održavanja automobila ....................................................................11 

3.1. Održavanje prema izvoru financijskih sredstava ....................................................13 

3.2. Održavanje prema vremenu nastanka kvara ...........................................................13 

3.3. Održavanje prema tehnološkoj namjeni ...................................................................16 

4. Rastavljanje automobila .................................................................................21 

4.1. Općenito o rastavljanju ...................................................................................................21 4.2.Rastavljanje čvrstih nerazdvojivih spojeva ................................................................23 

4.3. Rastavljanje čvrstih razdvojivih spojeva ....................................................................24 

4.4. Rastavljanje pokretnih spojeva.....................................................................................27 

4.5. Rastavljanje elastičnih spojeva .....................................................................................28 

4.6. Rastavljanje dijelova koji su spojeni prijelaznim dosjedom ...............................28 

5. Čišćenje i odmašćivanje dijelova ...................................................................30 

5.1. Čišćenje dijelova ................................................................................................................30 

5.2. Odmašćivanje dijelova.....................................................................................................31 

6. Pregled i kontrola dijelova .............................................................................32 

7. Ugradnja dijelova ............................................................................................34

II Automobil ...........................................................................................3

7.1. Razvoj i proizvodnja automobila u svijetu ...................................................3

7.2. Vrste i raščlamba automobila .........................................................................38

III Okvir i nadgrađe automobila ...........................................................40 

1. Osnovni pojmovi o popravljanju nadgrađa ..................................................40 

2. Ispravljanje (izvlačenje) nosača nadgrađa ....................................................41 3

. Ravnanje limova nadgrađa.............................................................................44 

4. Zamjena dijelova nadgrađa ...........................................................................46 

4.1. Opća pravila zamjene dijelova nadgrađa .................................................................46

4.2. Postupci spajanja pri popravljanju nadgrađa automobila .................................47 

4.3. Tehnološki postupak zamjene dijela nadgrađa ......................................................49 

5. Popravljanje plastičnih dijelova automobila ................................................53 

5.1. Osnovni pojmovi o plastičnim masama ....................................................................53 

5.2. Popravljanje plastičnih masa zavarivanjem .............................................................54 

5.3. Popravljanje plastičnih dijelova dvokomponentnim masama .........................55

5.4. Popravljanje plastičnih masa laminiranjem pomoću smola i plast. ili staklenih vlakana . 57

 6. Kitanje, brušenje i bojenje nadgrađa ............................................................57 

7. Održavanje nadgrađa .....................................................................................58

IV Motor automobila .............................................................................59 

1. Općenito o motoru ..........................................................................................59 

2. Blok i cilindri motora .......................................................................................59 

2.1. Općenito o bloku motora ...............................................................................................59 

2.2. Trošenje cilindara ...............................................................................................................60 

2.3. Kontrola bloka motora .....................................................................................................61 

2.4. Popravljanje bloka motora .............................................................................................63 

3. Glava motora ...................................................................................................71 

3.1. Općenito o glavi motora .................................................................................................71 

3.2. Trošenje glave motora......................................................................................................72 

3.3. Kontrola glave motora .....................................................................................................72 

3.4. Popravljanje glave motora .............................................................................................74 

3.5. Ventili.....................................................................................................................79 

3.6. Bregasto vratilo ..................................................................................................................81 

3.7. Brtvljenje i pritezanje glave motora ............................................................................81 

4. Klip ....................................................................................................................82 

4.1. Namjena klipa .........................................................................................82 

4.2. Trošenje klipova..................................................................................................................82 

4.3. Pregled i kontrola klipova ...............................................................................................83 

5. Klipni svornjak .................................................................................................86 

6. Klipni prsteni ...................................................................................................87 

7. Klipnjača ..........................................................................................................89 

7.1. Namjena i konstrukcije klipnjača .................................................................................89 

7.2. Trošenje i kontrola klipnjače ..........................................................................................89 

8. Koljenasto vratilo ............................................................................................91 

8.1. Namjena i oblici koljenastih vratila .............................................................................91 

8.2. Trošenje, kontrola i popravljanje koljenastog vratila ............................................92 

8.3. Ležaji koljenastog vratila ................................................................................................94 

8.4 Sastavljanje klipnog mehanizma ..................................................................................96 

9. Zamašnjak ........................................................................................................97 

10. Razvodni mehanizam ...................................................................................98

10.1. Osnovni dijelovi razvodnih mehanizama ...............................................................98 

10.2. Namještanje zračnosti u razvodnim mehanizmima ...........................................98 

10.3. Zamjena zupčastog remena razvodnog mehanizma .....................................102 

11. Zamjena motora ..........................................................................................105

V. Sustavi za napajanje motora gorivom ...........................................107 

1. Dijelovi sustava .............................................................................................107 

2. Konstrukcija, načelo rada, kvarovi i održavanje dijelova sustava ............108 

2.1. Spremnik goriva ..............................................................................................................108 

2.2. Odzračnik s filtrom od aktivnog ugljena ................................................................108 

2.3. Uređaj za mjerenje količine goriva ...........................................................................109 

2.4. Pumpa goriva ...................................................................................................................110 

2.5. Filtar goriva .......................................................................................................................110

VI. Sustavi za miješanje goriva i zraka u Ottovim motorima ...........111 

1. Rasplinjač .......................................................................................................111 

2. Sustavi za ubrizgavanje goriva ....................................................................113 

2.1. Mehaničko-hidraulični sustavi za ubrizgavanje goriva .....................................113 

2.1.1. Vrste i način rada mehaničko-hidrauličnih sustava za ubrizgavanje goriva ........113 

2.1.2. Kvarovi, namještanja i ispitivanje ispravnosti komponenata ..............115 

2.2. Elektronički sustavi za ubrizgavanje goriva ..........................................................121 

2.2.1. Vrste, dijelovi i namještanje osnovnih veličina .........................................121 

2.2.2. Kvarovi i načela ispitivanja ...............................................................................123

VII. Sustavi za paljenje smjese u Ottovim motorima ........................126 

1. Namjena i vrste sustava za paljenje smjese ................................................126 

2. Kontaktno platinsko paljenje (SZ) ..............................................................127 

2.1. Dijelovi i način rada ........................................................................................................127 

2.2. Pregled sustava za paljenje i osnovna namještanja ...........................................128 

2.3. Trošenje, kvarovi i zamjena dotrajalih dijelova ....................................................134 

3. Kontaktno tranzistorsko paljenje (TSZ) ......................................................134 

4. Beskontaktno tranzistorsko paljenje (TZ) ...................................................135 

5. Elektroničko paljenje s mehaničkim razvođenjem visokog napona (EZ) .136 

5.1. Specifičnosti elektroničkog paljenja ........................................................................136 

5.2. Osjetila broja okretaja i osjetila položaja koljenastog vratila..........................137 

5.3. Upravljačka jedinica .......................................................................................................138 

6. Potpuno elektroničko paljenje (VZ ili VEZ) .................................................139

VIII. Pitanja za ponavljanje .................................................................141

Literatura ..............................................................................................147E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU