CD-TEHNOLOGIJA OBRADE I ODRŽAVANJA

Softver za nastavu - za drugi razred strukovnih škola

  • Licenca za uporabu softvera na tri godine - 80€ bruto
  • Softver GRATIS na godinu dana za naručenih 10 udžbenika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog softvera u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/80, Urbroj: 332-04-01/02-24-04 od 4. siječnja 2024.

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU