Cestovna vozila 4

TEHNOLOGIJA STROJOBRAVARIJE


Predgovor


«Tehnologija strojobravarije» je udžbenik namijenjen učenicima treće godine obrtničkih škola za zanimanje strojobravar i učenicima treće godine industrijskih škola za zanimanje mehaničar alatnih strojeva, a ujedno se njime mogu služiti učenici srednjih tehničkih škola za izučavanje tehnoloških procesa.


Udžbenik «Tehnologija strojobravarije» sastoji se iz tri dijela:


· Održavanje obradnih strojeva,

· Osnove elektrotehnike i

· Tehnološki procesi


Kratak pregled osnova elektrotehnike u kojem su objašnjeni osnovni pojmovi električne struje i principi rada električnih strojeva je dovoljan za stjecanja zvanja i zanimanja u području održavanja strojeva uređaja i postrojenja.


Nakon proučenog gradiva učenici trebaju znati na temelju sklopnih crteža ili na temelju stvarnih sklopova alatnih strojeva samostalno razrađivati tehnološke procese popravljanja strojeva, izrade dijelova i montaže.


Njivice, u svibnju 2004.

Autor

SADRŽAJ

I. Održavanje obradnih strojeva


    1. Organizacija održavanja

    1.1Osnovni pojmovi i definicije

    1.2 Organizacija službe održavanja

    1.3 Načela i metode održavanja

    1.3.1 Održavanje prema izvoru financijskih sredstava

    1.3.2 Održavanje prema vremenu popravka u odnosu na napredovanje kvara

    1.4 Aktivnosti službe održavanja

    1.4.1 Planiranje održavanja strojeva i postrojenja

    1.4.2 Popravak iznenadnih kvarova

    1.4.3 Preventivni pregledi, čišćenje, podmazivanje, kontrola i zamjena ulja

    1.4.4 Traženje i otklanjanje slabih mjesta

    1.4.5 Kontrolni pregledi

    1.4.6 Mali popravak

    1.4.7 Srednji popravak

    1.4.8 Veliki popravak

    1.5 Dokumentacija u održavanju

    a) Konstrukcijska dokumentacija

    b) Tehnološka dokumentacija

    c) Radna dokumentacija


    2. Obradni ili alatni strojevi

    2.1 Osnovni elementi i sklopovi obradnih strojeva

    2.1.1Postolja obradnih strojeva

    2.1.2 Vodilice

    2.1.3 Radni stolovi

    2.1.4 Nosači alata

    2.1.5 Pogonski strojevi obradnih strojeva

    2.1.6 Prijenosni mehanizmi obradnih strojeva

    2.1.7 Uređaji za posluživanje i stezanje

    2.2 Transport i prijem strojeva

    2.3 Postavljanje i čišćenje strojeva

    2.4 Upućivanje strojeva ili stavljanje strojeva i postrojenja u pogon

    2.5 Strojna dokumentacija

    2.5.1 Opis uporabe

    2.5.2 Jamstveni list

    2.5.3 Karta podmazivanja

    2.5.4 Ispitna karta

    2.5.5 Strojna karta

    2.5.6 Upute za programiranje

    2.5.7. Električna instalacija


    3. Popravljanje strojeva

    3.1 Kvarovi, oštećenja i vijek trajanja

    3.2 Rastavljanje strojeva

    3.2.1 Općenito o rastavljanju strojeva

    3.2.2 Rastavljanje čvrstih nerazdvojivih spojeva

    3.2.3 Rastavljanje čvrstih razdvojivih spojeva

    3.2.4 Rastavljanje pokretnih spojeva

    3.2.4 Rastavljanje elastičnih spojeva

    3.3 Čišćenje i odmašćivanje strojnih dijelova

    3.3.1 Čišćenje strojnih dijelova

    3.3.2 Odmašćivanje strojnih dijelova

    a) Ručno odmašćivanje pomoću tekućih otapala

    b) Odmašćivanje u parama otapala

    c) Odmašćivanje bućkanjem

    d) Odmašćivanje prskanjem

    e) Elektrolitičko odmašćivanje

    f) Odmašćivanje ultrazvukom

    3.4 Pregled i kontrola dijelova

    3.4.1 Tolerancije oblika i položaja

    3.4.2 Provjera pravocrtnosti i ravnosti

    a) Provjera pravocrtnosti ravnih površina

    b) Provjera pravocrtnosti vretena i osovina

    c) Provjera ravnosti

    3.4.3 Provjera paralelnosti

    3.4.4 Provjera okomitosti

    3.4.5 Provjera simetričnosti

    3.4.6 Provjera osnosti (centričnosti, koaksijalnosti)

    3.4.7 Provjera kružnosti (ovalnosti)

    3.4.8 Provjera cilindričnosti (valjkastosti)

    3.4.9 Provjera nagiba

    3.4.10 Provjera oblika profila

    3.4.11 Provjera oblika površine

    3.4.12 Provjera odstupanja od središnjeg položaja

    3.4.13 Provjera položaja (lokacije)

    3.4.14 Provjera hrapavosti

    3.4.15 Provjera horizontalnosti

    3.4.16 Provjera zračnosti

    3.4.17 Provjera nalijeganja

    3.4.18 Provjera pravocrtnosti pomicanja

    3.4.19 Provjera točnosti pomicanja

    3.5 Popis dijelova

    3.6 Popravljanje dijelova

    3.6.1 Postupci obrade oštećenih dijelova

    a) Klasični postupci obrade

    b) Posebni postupci obrade

    c) Postupci obrade karakteristični za održavanje

    3.6.2 Popravak ravnih površina

    3.6.3 Popravak osovina i vratila

    3.6.4 Popravak navojnih vretena

    3.6.5 Popravak cilindara

    3.7 Ugradnja (montaža) dijelova

    3.7.1 Ugradnja klizača i ugađanje zračnosti

    3.7.2 Ugradnja navojnih vretena i podešavanje zračnosti

    3.7.3 Zamjena kliznih ležaja i ugađanje zračnosti

    3.7.4 Zamjena valjnih ležaja i ugađanje zračnosti

    a) Rastavljanje valjnih ležaja od osovina i kućišta

    b) Ugradnja valjnih ležaja

    c) Brtvljenje ležaja

    3.7.5 Zamjena i spojki

    3.7.6 Zamjena zupčanika


    4. Smjernice za održavanje i obradnih strojeva


    5. Smjernice za popravljanje obradnih strojeva

    5.1 Proučavanje dokumentacije

    5.2 Čitanje kinematičkih shema

    5.2.1 Trodimenzionalna shema

    5.2.2 Potpuna shema

    5.2.3 Pojednostavljena shema

    5.2.4 Jako pojednostavljena shema

    5.3 Redoslijed rastavljanja

    5.4 Čišćenje i odmašćivanje

    5.5 Trošenje i pregled dijelova

    5.6 Popravljanje dijelova


II. Osnove elektrotehnike    1. Električna struja

    1.1 Nastanak električne struje

    1.2 Smjer električne struje

    1.3 Vrste električne struje

    1.4 Izvori električne struje


    2. Vodiči i izolatori


    3. Učinci električne struje

    3.1 Kemijski učinci električne struje

    3.2 Magnetni učinci električne struje

    3.3 Toplinski učinci električne struje

    3.4 Svjetlosni učinci električne struje

    3.5 Fiziološki učinci električne struje


    4. Osnovne veličine električne struje

    4.1 Strujni krug

    4.2 Jakost električne struje

    4.3 Električni napon

    4.4 Električni otpor


    5. Osnovni zakoni elektrotehnike

    5.1 Ohmov zakon

    5.2 Pad napona

    5.3 Grananje struje (Kirchhhoffovi zakoni)

    5.4 Spajanje izvora struje

    5.5 Spajanje otpora


    6. Mjerenja u elektrotehnici

    6.1 Mjerni instrumenti

    6.2 Tehnološki postupak mjerenja

    6.3 Mjerenje napona

    6.4 Mjerenje otpora

    6.5 Mjerenje jakosti struje

    6.6 Ispitivanje kondenzatora


    7. Elektromagnetna indukcija

    7.1 Indukcija sječenjem magnetnih silnica

    7.2 Indukcija promjenom magnetnog toka

    7.3 Međusobni učinak magnetnih polja


    8. Električni strojevi

    8.1 Generatori izmjenične struje

    8.2 Generator istosmjerne struje

    8.3 Elektromotori

    8.3.1 Elektromotori istosmjerne struje (kolektorski motori)

    a) Motori s nezavisnom uzbudom

    b) Poredni motori

    c) Serijski motori

    d) Kompaudni motori

    8.3.2 Elektromotori izmjenične struje

    a) Okretno magnetno polje

    b) Sinkroni elektromotori

    c) Trofazni asinkroni elektromotori

    a. Jednofazni asinkroni elektromotor

    e) Trofazni asinkroni motor priključen na jednofaznu mrežu

    f) Kolektorski elektromotori izmjenične struje

    8.4 Pretvarla električne energije

    a) Motor-generator

    b) Jednoarmaturno pretvaralo

    c) Kaskadno pretvaralo

    d) Kontaktno pretvaralo


    9. Zaštita od električne struje

    9.1 Zaštita od električne struje izolacijom

    9.2 Zaštita od električne struje uzemljenjem

    9.3 Zaštita od električne struje nulovanjem


III. Tehnološki procesi izrade


    1. Vidovi proizvodnje

    1.1 Pojedinačna proizvodnja

    1.2 Serijska proizvodnja

    1.3 Masovna proizvodnja

    2. Poluproizvodi

    3. Redoslijed obrade

    4. Dodaci za obradu

    5. Raščlamba tehnološkog procesa

    6. Baze i mjere

    7. Analiza radioničkog crteža

    8. Vrijeme izrade

    8.1 Pripremno završno vrijeme

    8.2 Glavno vrijeme ili vrijeme rezanja

    8.3 Pomoćno vrijeme

    8.4 Dodatno vrijeme

    9. Razrada tehnološkog procesa izrade - primjer

    9.1 Zadatak

    9.2 Analiza radioničkog crteža

    9.3 Određivanje dimenzija poluproizvoda

    9.3.1 Određivanje promjera sirovog komada

    9.3.2 Određivanje duljine sirovog komada

    9.4 Određivanje potrebnih operacija

    9.5 Izbor alata

    9.5.1 Izbor steznog alata

    9.5.1 Izbor reznog alata

    9.5.3 Izbor mjernog alata

    9.6 Određivanje posmaka, dubine, brzine rezanja i broja okretaja

    9.7 Određivanje redoslijeda zahvata i vremena izrade za tokarenje

    9.7.1 Obrada desne strane (prvo stezanje)

    9.7.2 Obrada lijeve strane (drugo stezanje)

    9.8 Izrada programa za NC tokarilicu

    9.8.1 Izbor alata

    9.8.2 Određivanje nul točaka i B točaka obratka

    9.8.3 Određivanje posmaka, dubine i brzine rezanja

    9.8.4 Obrada desne strane

    9.8.5 Obrada lijeve strane


IV. Tehnološki procesi montaže


    1. Lanac dimenzija

    1.1 Konstrukcijski postupak nadoknade razlike mjera

    1.1.1Izbor uskih tolerancija

    1.1.2 Izbor širokih tolerancija

    1.2 Radionički postupak nadoknade razlike mjera

    2. Raščlamba tehnološkog procesa montaže

    3. Redoslijed sastavljanja

    4. Razrada procesa montaže

    5. Poslovi montaže i organizacija radionice za montažuE books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU