CD OSNOVE AUTOMATIZACIJE 

Softver za nastavu 

  • Licenca za uporabu programa na tri godine je 60€ bruto
  • Softver GRATIS na godinu dana za naručenih 10 udžbenika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog softvera u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/73, Urbroj: 332-04-01/04-23-04 od 21. prosinca 2023.

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU