OAS

CATIA - od ideje do realizacije


CATIA v5 r11 - uvod u:

1. Mechanical design

        - part design      

        - assembly design

        - sheet metal design 

        - wireframe and surface design

2. Shape

        - generative shape design

3. NC manufacturing

        - lathe machining


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog udžbenika u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/78, Urbroj: 332-04-01/02-24-04 od 7. veljače 2024.


SADRŽAJ

CATIA V5 – Uvod

CATIA - Osnove crtanja

1. Radna površina (sučelje)

2. Skiciranje i dimenzioniranje likova

CATIA - Osnove crtanja II – treća dimenzija

3. Crtanje u trima dimenzijama

3.1 Crtanje jednostavnih tijela

3.2 Crtanje složenih tijela

3.3 Kotiranje i ispis crteža

CATIA – Uvod u crtanje sklopova

4. Crtanje sklopova

4.1 Crtanje osovine

4.2 Crtanje ležajeva

4.3 Crtanje T komada

4.4 Dodavanje poluge

4.5 Izrada provrta

CATIA – Sastavljanje sklopova iz dijelova

5. Sastavljanje sklopa iz dijelova

5.1 Crtanje dijelova

5.2 Sastavljanje nacrtanih dijelova

5.3. Određivanje materijala od kojih se izrađuju elementi sklopa

5.4 Katalog standardnih dijelova

5.5 Katalozi dijelova na Internetu

CATIA – Oblikovanje slobodnim površinama

6. Wireframe and Surface Design

6. 1. Uvod

6.2. Spajanje složenih tijela složenim elementom

6.2.1. Određivanje ravnine Plane. 1

6.2.2. Crtanje prednjeg dijela

6.2.3. Crtanje stražnjeg dijela

6.2.3. Crtanje srednjeg dijela

6.3. Složene ravnine tijela oblikovane proizvoljnim krivuljama

6.3.1. Određivanje pomoćnih ravnina

6.3.2. Crtanje površina koje omeđuju tijelo

CATIA – Oblikovanje lima

7. Sheet metal design

7.1. Priprema modula i odabir osnovnih čimbenika proizvoda

7.2. Oblikovanje spojnice

7.3. Izrada ojačanja

7.4. Bušenje provrta

7.5 Mreža spojnice

7.6. Kotiranje i spis crteža

7.6.1 Kotiranje projekcija

7.6.2. Kotiranje mreže

CATIA i NC obrada – Pravo značenje kratice CAM

8. NC tokarenje

8.1 Crtanje osovine

8.2 Crtanje sirovca

8.3 Određivanje početne i konačne točke tokarenja

8.4 Određivanje čimbenika tokarenja i simulacija tokarenja

8.5 Ispis NC programa 


E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU