Cestovna vozila 4

CESTOVNA VOZILA 4
ODRŽAVANJE CESTOVNIH VOZILA 2


Udžbenik obuhvaća slijedeća poglavlja o održavanju:


I. Prijenosnici snage i okretnog momenta

II. Ovješenje kotača (ovjes)

III. Geometrija kotača i upravljanje vozilom

IV. Uređaji za zaustavljanje vozila (kočni sustavi)

V. Kotači automobila

VI. Električni strojevi, uređaji i sustavi u vozilima

VII. Sustav za klimatizaciju kabine vozila

VIII. Traženje kvarova u cestovnim vozilima (dijagnostika)


Opisani su samo osnovni uređaji i sustavi koji se uglavnom susreću na suvremenim vozilima i način nihova održavanja.

Detaljan opis svih sustava obrađen je u udžbeniku "Cestovna vozila 3 / Građa cestovnih vozila"


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog udžbenika u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/81, Urbroj: 332-04-01/02-24-04 od 9. veljače 2024.


SADRŽAJ

I. Prijenosnici snage i okretnog momenta 9

1. Smještaj motora i dijelovi prijenosnog mehanizma 9

2. Spojke 9

2.1 Mehanička tarna tanjurasta spojka 9

2.2 Hidrodinamičke spojke 15

3. Mjenjači prijenosnih omjera 17

3.1. Sinkroni mjenjači 18

3.2. Automatski stupnjeviti mjenjači 19

3.3. Kombinirani mjenjači 23

3.4. Upravljački elementi automatskih i kombiniranih stupnjevitih mjenjača 23

3.5. Automatski nestupnjeviti mjenjači (CVT) 23

3.6. Automatizirani mjenjači 23

3.7. Održavanje mjenjača 24

4. Prijenos okretnog momenta na diferencijal 29

Uloga i vrste prijenosa 29

Kardansko vratilo 29

Ravni stožasti par 29

5. Diferencijal 31

Diferencijal sa stožastim zupčanicima 32

Diferencijali s valjkastim zupčanicima 33

Održavanje diferencijala 34

6. Poluvratila 35

Održavanje poluvratila 35

7. Razdjelnici snage i okretnog momenta (pogon na četiri kotača) 38

Održavanje razdjelnika snage i okretnog momenta 39

II. Ovješenje kotača (ovjes) 39

1. Namjena, sastavni dijelovi i vrste ovjesa 39

2. Održavanje ovjesa 39

III. Geometrija kotača i upravljanje vozilom 40

1. Osnovni pojmovi 40

2. Mjerenje i namještanje geometrijskih veličina kotača 42

3. Upravljački mehanizmi 44

3.2. Održavanje upravljačkih mehanizama 44

IV. Uređaji za zaustavljanje vozila (kočni sustavi) 45

1. Pravilnici, zakonske odredbe i vrste kočnica 45

2. Održavanje kočnica 45

2.1. Trošenje i kontrola dijelova kočnog sustava 45

2.2. Čišćenje, zamjena i popravljanje dijelova 46

V. Kotači automobila 52

1. Ležajevi kotača 52

2. Obruči kotača 53

3. Pneumatici kotača 54

4. Uravnoteženje kotača 54

VI. Električni strojevi, uređaji i sustavi u vozilima 57

1. Akumulatori 57

1.1. Građa akumulatora 57

1.2. Kontrola akumulatora 57

1.3. Punjenje akumulatora 58

2. Generatori struje 61

2.1. Trofazni generator 62

3. Elektromotori 63

4. Elektropokretači 63

5. Uređaji za osvjetljenje ceste davanje svjetlosnih znakova 64

6. Drugi električni uređaji i sustavi 64

7. Održavanje električnih strojeva, uređaja i sustava u vozilima 64

7.1. Tekuće održavanje 64

7.2. Pražnjenje akumulatora 64

7.3. Kontrola i popravak elektropokretača i generatora 65

7.4. Održavanje električnih instalacija 66

VII. Sustav za klimatizaciju kabine vozila 69

1. Osnovni pojmovi i načelo rada sustava za klimatizaciju vozila 69

2. Održavanje sustava za klimatizaciju vozila 70

VIII. Traženje kvarova u cestovnim vozilima (dijagnostika) 71

1. Oštećenja, kvarovi i pregled vozila 71

1.1. Oštećenja 71

1.2. Kvarovi 71

1.3. Radni vijek 72

1.4. Pregled vozila 72

2. Servisne informacije 73

3. Mjerni alati 84

3.1. Pomično mjerilo 84

3.2. Mikrometar 85

3.3. Komparatori za unutarnja mjerenja 86

4. Mjerni instrumenti 87

4.1. Univerzalni instrument 87

4.2. Osciloskop 101

4.3. Analizatori ispušnih plinova 108

5. Instrumenti za traženje kvarova (dijagnostički instrumenti ili auto-moto testeri) 114

5.1. Načelo rada upravljačke jedinice 114

5.2. Vrste instrumenata 115

5.3. Priključci instrumenata 116

5.4. Oznake kvarova (fault code) 119

5.5. Instrumenti za čitanje i brisanje oznaka pogrešaka 122

5.6. Instrument za čitanje oznaka pogrešaka i mjerenje pojedinih parametara 122

5.7. Instrument za čitanje oznaka pogrešaka, mjerenje pojedinih parametara i testiranje komponenata i sustava 123

5.8. Instrumenti za dijagnostiku s uključenim bazama podataka 124

5.9. Softver i oprema za osobna računala 124

5.10. Stabilni instrumenti 126

5.11. Obnavljanje podataka 127

6. Primjeri uporabe instrumenata za traženje kvarova 127

6.1. Namjenski instrument za čitanje oznaka pogrešaka (scanner) 127

6.2. Univerzalni dijagnostički instrumenti 128

6.3. Dijagnostika vozila softverom za osobna računala 132

7. Čitanje oznaka pogrešaka prema treptajima MIL žarulje ili LED diode 133

Prilog A – Oznake ožičenja prema DIN 72 552 135

Prilog B – Kratki englesko-hrvatski rječnik izraza u automobilskoj tehnici 139
E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU